Malá kapela heeft er toch een streepje óp

De oplettende lezer heeft vast gezien dat er nog twee schrijfwijzes in omloop zijn van de naam “Malá kapela”. Reden waarom de site en facebook wel de juiste schrijfwijze hebben en de poster voor het kennismakingsconcert van 24 februari nog niet.In eerste aanleg, bij het verzinnen van de naam voor de nieuwe formatie, werd vanuit Tsjechië aangegeven dat er geen leesteken (streepje) op de letter “a” geplaatst hoefde te worden. Gelukkig heeft de kapel intussen al veel volgers. Eén van hen gaf te kennen dat er wel degelijk een leesteken geplaatst moet worden. Een diepgaander onderzoek heeft uitgewezen, dat Malá kapela wel degelijk een streepje voor…uhh er óp heeft.